Consultes Gratuïtes

TECNOBUSINESS, àrea de TECNOLAWYER especialitzada en Dret Mercantil, ofereix el Servei de 1ª Consulta gratuïta.

n  El Servei de Consultes Jurídiques gratuïtes pretén donar una primera resposta ràpida, dins el marc d’una consulta àgil i pràctica.

n  Es tracta de donar una primera orientació sobre el tema en qüestió, a partir de la qual l’usuari pugui prendre decisions.

n  Si la resposta és complexa (requereix fer gestions, estudiar documentació, redactar textos legals, etc.) es farà una Proposta de servei addicional valorada, que tindrà una important reducció d’honoraris i un tracte preferencial.

Las Àrees de Consulta, en l’àmbit Mercantil, són les següents:

  • Reclamació B2B (Recuperació de Deute | Gestió de Carteres | Recuperació Concursades)
  • Promocions fallides (Recuperació bestretes promotor)
  • Concursal (Segona oportunitat | Concurs Empreses)
Empleneu el formulari i us contestarem lo abans possible.